HIGH TECH Centrum EMC
Hlavná stránka

Hlavná stránka

Podpora infraštruktúry výskumu a vývoja z hľadiska požiadaviek elektromagnetickej kompatibility (EMC)

2. etapa : 2006 - 2010

Evidenčné číslo úlohy: 2003SP200280202

Zodpovední riešitelia
doc. Ing. Karol Kováč, PhD. - STU FEI Bratislava
Ing. Marek Hudák, PhD. - EVPÚ a.s. Nová Dubnica